פוסטים

אימון אישי והתחלות חדשות

המילה אימון מכילה בין היתר שתי מילים משמעותיות: 'אני' ו'אמן'.

בפתחה של שנה עברית חדשה, זהו זמן מצוין להתבונן לתוך מי שאני ולשאול את עצמי: מה שיש זה מספיק? האם אני נמצאת במקום שמרגיש לי נכון עבורי? בבית? עם הילדים? בעבודה? האם אני חיה בשלום עם הגוף שלי? עם הנשמה שלי? האם אני נפגשת לפעמים עם עצמי?

התחלות חדשות ושאלות

אז מה כדאי להשאיר מאחור ולחתום בתיבת השנה שחלפה תשע"ד ומה כדאי לקחת הלאה לשנה החדשה תשע"ה?

אימון זה מקום בו נשאלות הרבה שאלות, ואת המתאמנת מייצרת את התשובות, מתוך החוכמה הפנימית שלך, מתוך הידיעה שלך מה נכון לך.

אימון אישי להתחלות חדשות

תהליך אימון שמתחיל בתחילתה של שנה חדשה, יש בו מן החגיגיות, ההתרגשות והאופטימיות שקיימות סביב התחלות חדשות. זהו זמן לחשבון נפש קטן. זוהי הזדמנות להרים את הראש מעלה להסתכל רחוק וגבוה ולהעז לומר בקול מהם החלומות שאני רוצה להגשים בשנה החדשה. באימון אישי מתרגמים יחד כל שאיפה לתוכנית פעולה ולצעדים קונקרטיים, על מנת להתקדם לעבר החלומות ולהגשימם.

לבחור בתהליך אימון אישי בפתחה של שנה חדשה זה לתת מקום של כבוד ל'אני', זו אמירה, זו החלטה – לשים בשנה החדשה דגש ופוקוס על עצמי, למעני, ולמען הסובבים אותי.

מי יתן והשנה העברית החדשה תהיה שופעת בטוב, טוב שכבר קיים בתוכנו ומסביבנו, וטוב חדש שמתווסף בדרך, במסע החיים.

אמן !

שנה טובה !