גישור וישוב סכסוכים

"לי אין בעיה איתו…"

"כולם מסוכסכים איתו…"

"אם לו יש בעיה שילך הוא לגישור, אני לא צריך גישור!"

משפטים מתוך שיחת טרום גישור, שנערכה עם אחד השותפים לסכסוך שכנים.

שיחות טרום גישור

בשיחות אלו יוצרים קשר ראשוני עם כל אחד מהשותפים לסכסוך, על מנת להסביר מהו תהליך גישור, מהם יתרונותיו ומהם ההבדלים בינו לבין תהליך משפטי. בשיחות מזמינים את השותפים לסכסוך להשתתף בפגישת גישור ראשונה (שאינה מחייבת את המשך התהליך).

לרוב, בשיחות טרום גישור, צד אחד מעוניין לנסות גישור והצד השני אינו מעוניין. בשלב זה של טרום גישור מנסים להראות  לצד שפחות מעוניין בגישור, שגם אם הוא חושב שהוא לא מעורב בסכסוך, ושהוא לא אשם, הוא מושפע ממצב הסכסוך ולכן כדאי לו לנסות את הליך הגישור.

גישור ומערכות יחסים מתמשכות

הגישור כדרך להתמודדות עם סכסוכים מתאים מאוד למצבים שבהם לצדדים המסוכסכים יש מערכת יחסים מתמשכת, שתתקיים גם לאחר יישוב הסכסוך. לדוגמה, זוג שהחליט להתגרש צריך גם לאחר הגירושין לקיים מערכת יחסים במידה ובני הזוג הם הורים לילדים משותפים. במקרה כזה הגישור הוא דרך מתאימה לפתרון הסכסוך שכן הוא יסייע לביסוס מערכת יחסים סבירה ומכבדת לאחר הגירושין, ומערכת יחסים זו תאפשר הורות משותפת ראויה. גם סכסוך שכנים הוא דוגמה למערכת יחסים מתמשכת שיש לשמרה וגם במקרה כזה מומלץ הליך של גישור לפתרון הסכסוך.

עשרה דברים על תהליך הגישור עצמו

  •  הגישור הוא תהליך שמשתתפים בו מבחירה חופשית.
  • הגישור הוא תהליך משנה תפיסה: זה לא 'אתה – נגדי' זה 'שנינו יחד' מול 'בעיה משותפת'.
  • המגשר מקשיב לסיפור הסכסוך מנקודת מבטו של כל אחד מהשותפים לסכסוך.
  • המגשר חושף אינטרסים של הצדדים  – מניעים אמיתיים שמהווים בסיס להסכם בהמשך.
  • השותפים לסכסוך מעלים מגוון אופציות לפתרון הסכסוך.
  • הפתרון מגובש בהסכמה.
  • פשרה עשויה להיות פשרע, ולכן שואפים לפתרון בו שני הצדדים מרוויחים, 'מנצחים'.
  • קיימת סבירות גבוהה יותר למימוש הסכם בו השותפים לסכסוך לוקחים חלק פעיל ביצירתו.
  • הגישור הוא תהליך קצר טווח עם עלויות נמוכות ביחס לתהליך משפטי

הסכם גישור יכול לקבל תוקף של פסק דין.

בתהליך הגישור המגשר מסייע ליצירת גשר להידברות מכבדת, עניינית ומקדמת, בין כל השותפים לסכסוך.


מוזמנים ליצור קשר ולתאם פגישה

  • Hidden