NLP הינה שיטה מעשית המאפשרת לאנשים לפתור בעיות ולהגשים מטרות באופן שהשינוי שנוצר הינו עמוק ונשאר לאורך זמן.

תרפיית קו הזמן (באנגלית: TLT-Time Line Therapy), הינה תהליך NLP ייחודי, מרוכז ועמוק, אך מהיר יותר.

תרפיית קו הזמן כוללת את השלבים הבאים:

  1. פגישה מקדימה – כשעה וחצי: הגדרת המטרה לתהליך והכנה לשלבים הבאים.
  2. משימה יומית שיש לבצע במשך כ 14-21 ימים – משימה הקשורה למטרה/לבעיה. מילוי המשימה בהתאם להוראות הוא תנאי הכרחי להמשך התהליך.
  3. פגישה פורצת דרך –  יום שלם,  כ 8-10 שעות – לב התהליך!
  4. פגישת מעקב ושיחות ליווי בהתאם לצורך.

למילוי טופס בקשה להשתתפות בתהליך תרפיית קו הזמן לחצו כאן >

איך מתנהל יום פגישה פורצת דרך?

זהו יום מלא, המתנהל בצורה נינוחה ונעימה, כולל מספר הפסקות קצרות וכן הפסקת צהרים ארוכה יותר.

אחת מהנחות היסוד של שיטה זו היא שאנחנו סוחבים איתנו מהילדות רגשות קשים והחלטות מגבילות. כל אלו מקשים עלינו לפתור בעיות שמציקות לנו ולהגשים מטרות שאנו מציבים לעצמנו.

בילדות המוקדמת קרו לנו ארועים לא נעימים, לעיתים קשים, שגרמו לנו לפתח החלטה מגבילה או לחוות רגש קשה. רגשות והחלטות אלו הודחקו בזמנו ע"י התת מודע שלנו לפינה כלשהי בתוכנו והם משפיעים על החיים שלנו עד היום כבוגרים. אירוע לא נעים יכול להיות גם משהו קטן לכאורה – מורה שנזפה בנו שלא בצדק, אמירה מעליבה שאמר אחד ההורים וכד'.

דוגמאות לרגשות קשים: כעס, פחד וכד'

דוגמאות להחלטות מגבילות: הערכה העצמית שלי נמוכה, אין לי את היכולת להפסיק לעשן וכד'.

 

איך משחררים רגשות והחלטות מגבילות?

מנחה התהליך מוליך את המונחה אחורה על ציר דמיוני של קו הזמן שלו וביחס לכל רגש והחלטה מזהים בעזרת התת מודע מתי קרה אותו אירוע שורשי, שהוליד את הרגש הקשה או ההחלטה המגבילה. אחרי שמזהים את הזמן בו קרה האירוע עושים תהליך של ריפוי – ‘ניקוי’ הרגש או ההחלטה המגבילה.

במידת הצורך משלבים תהליכים נוספים באותו יום, וכן טכניקות מעוררות, כולל הרפייה (לאור אורכו של היום…)

בסיום היום מגדירים מטרה לעתיד הקשורה בקושי שלנו או במטרה שהגדרנו, ומסמנים מועד מדויק להגשמתה. ולבסוף מתאמים פגישת מעקב לליווי המונחה בהטמעת תוצאות התהליך.

למי מתאים תהליך תרפיית קן הזמן?

  • לאנשים המסוגלים להכיל יום טיפול ארוך ( כ 8-10 שעות).
  • לאנשים שהוכיחו התמדה מלאה בביצוע המשימה המקדימה ליום הטיפול.
  • לאנשים הגרים רחוק מהמטפל, ולאור זאת לא מתאים להם להגיע אחת לשבוע.
  • לאנשים המעוניינים לחוות התקדמות מהירה בנוגע לבעיה המטרידה אותם או המטרה אליה שואפים.
  • לאנשים סקרנים ופתוחים לדברים חדשים.

'פגישה פורצת דרך' זהו יום של מסעות על ציר הזמן של חיינו

במידה ותהליך זה אינו מתאים לך ניתן כמובן לקיים סדרת מפגשים בתדירות שבועית. מדובר במפגשים באורך כשעה-שעה וחצי.      סדרת המפגשים כוללת בממוצע 10-12 פגישות.

"אם יוצאים מגיעים למקומות מופלאים"  ד"ר סוס

טופס בקשה להשתתפות בתהליך תרפיית קו הזמן

  • Hidden