אימון למנהלים בתחילת דרכם

התפקיד הניהולי הראשון הוא לרוב ראש צוות. המעבר מעובד למנהל זוטר הוא מאתגר, שכן ברמות אלו נדרשת עדיין עבודה מקצועית ונוספות אליה מטלות הניהול והאחריות שנגזרת ממנו. לעיתים גם נדרשת התמודדות במעבר לניהול עובדים שהיו קודם לכן קולגות ואולי אף חברים.

כדאי להכין מראש עובדים שעתידים להתפתח למסלול ניהולי לתפקיד הניהול. מומלץ שעובדים אלו יעברו הכשרות ראשוניות של ניהול, עוד לפני כניסתם לתפקיד החדש, וכן יקבלו ליווי בעת כניסתם לתפקיד באמצעות אימון אישי למנהלים.

פיתוח ושיפור מיומנויות ניהול

מיומנויות ניהול הינן דבר נרכש. הכנה לתפקיד ניהול וכן השלבים הראשונים בכיסא המנהל הינם משמעותיים ביותר בהיבט של פיתוח וביסוס מיומניות ניהול. ישנו מגוון רחב של מיומנויות: גיוס עובדים חדשים וקליטתם, ניהול שיחות אחד על אחד עם חברי הצוות, ביצוע ישיבות צוות בתדירות ופורמט קבועים, הוצאת סיכומי פגישות וניהול מעקב אחר נושאים פתוחים, ביצוע תוכניות עבודה אישיות וצוותיות ופיקוח עליהן, הערכת עובדים ומתן משוב, ניהול שיחות קשות, פיתוח עובדים, הנעת עובדים, התמודדות עם מחלוקות וקונפליקטים ופתרון סכסוכים ועוד. פיתוח מיומנויות ניהול כולל גם עבודה על ממשקים – עם קולגות, מנהלים בכירים יותר, ספקים/לקוחות פנים ארגוניים וחיצוניים, במידה ויש. באופן כללי ניתן לומר שחלק ניכר ממיומנויות ניהול מבוסס על מיומנויות תקשורת בינאישית, כמו גם על אלמנטים נוספים כמו מתן תחזיות לעבודה, שימוש בכלים מקצועיים לניהול העבודה, הערכת סיכונים, העברת פרזנטציה ועוד.

אימון מנהלים בכניסה לתפקיד

אימון מנהלים כולל עבודה על פיתוח מיומנויות ניהול בסיסיות ויישום שגרות ניהול כמו פגישות אחד על אחד עם כל אחד מחברי הצוות, פגישות צוותיות ועוד.

באימון מנהלים בנוסף על הקניית מיומנויות היסוד, ישנה כמובן התייחסות ספציפית לאתגרים שעומדים בפני המנהל החדש – התמודדות עם מנהל ישיר חדש, בכיר יותר, ניהול עובדים שהיו קודם לכן חברים לצוות, פיתוח מערכות יחסים עם קולגות שהם מנהלים גם כן, עמידה ביעדים, פיתוח תוכניות עבודה ועוד. אימון מנהלים מאפשר למנהל המתאמן לעבוד על כל אותן הנקודות שאותן הוא מרגיש שהוא צריך לחזק על מנת לבצע תפקידו בהצלחה. אחד הנושאים השכיחים באימון מנהלים הוא גידול העובדים שנמצאים תחת המנהל, פיתוח מוטיבציה והנעה עובדים, יצירת רוח צוות ועוד.

פיתוח מנהיגות

באימון מנהלים עובדים על בניית מנהיגות לצד פיתוח מיומנויות הניהול. מנהיגות וניהול קשורים זה בזה אך שונים אחד מהשני. ראש צוות הינו מנהל זוטר ומנהיג פוטנציאלי. מנהיגות מאופיינת בין היתר ביכולת משיכת אנשים אחריך, פיתוח מוטיבציה והנעת עובדים לעשות מעבר למה שמתבקשים.

"מנהלים מניעים עובדים במקל וגזר; מנהיגים עושים זאת בעזרת חזון והשראה."

כשעולים בסולם הדרגות משתנה נקודת המבט על דברים. בתהליך אימון מסייע המאמן למנהל החדש לבנות את הפרספקטיבה החדשה כמנהל ואת פעולות הניהול הנגזרות ממנה, כמו-כן עובדים על מציאת נקודת האיזון בין ייצוג הצוות והנאמנות להנהלה.

 


מוזמנים ליצור קשר ולתאם פגישה

  • Hidden