אימון אישי לחיים-איך מציבים מטרות ועומדים ביעדים?

אימון אישי לחיים מבוסס על הצבת מטרות והגדרת יעדים. אימון אישי הינו תהליך מדויק, אשר מתחיל בהצבת מטרות ברורות ומדידות לתוכנית האימון כולה. המתאמן נשאל בתחילת המסע האימוני – היכן היה רוצה לראות את עצמו בסיום האימון – בתחומי החיים שבחר לעבוד עליהם. שאלה זו מחייבת את המתאמן לנסות להניח לרגע להווה, לתחושות הפערים, התסכולים, ולדמיין את עצמו בעוד כמה חודשים, בסיום האימון – כאשר הוא מרגיש מסופק ושבע רצון – איך יראה? מי הוא יהיה? מה זה יאפשר לו? כל אלו הן שאלות שעוזרות למתאמן להיות לכמה רגעים בעתיד הרצוי בשביל שיהיה מסוגל להציב את מטרות האימון.

ניסוח מטרות

מאמנת אישית לחיים מנחה את המתאמן כיצד לנסח את המטרות – יש לנסחן בלשון הווה, בחיוב (להגדיל דברים, להתקרב לדברים ולא להקטין או להימנע) ובשליטה מלאה של המתאמן. לדוגמא: בסיום תקופת האימון בתחום חיים קריירה: למתאמן תוכנית פעולה מפורטת לפתיחת עסק עצמאי. בתחום חיים בריאות: אימוני כושר לפחות ארבע פעמים בשבוע.

ניסוח מטרות ויעדים צריך להיות ספציפי, מפורט וברור, מדיד, אפשרי, בר השגה, ריאלי – מציאותי אך מאתגר וכמובן תחום בזמן.

לאחר שהוצבו המטרות לתוכנית האימון הכולה, מתקיים תהליך דומה של הצבת מטרות בכל מפגש ומפגש ובין המפגשים. בכל מפגש המתאמן נשאל – עם מה היה רוצה לצאת מהמפגש הספציפי שירגיש שעשה צעדים למען קידום מטרות תוכנית האימון כולה. וגם כאן ניסוח המטרות לכל מפגש ומפגש נעשה תחת אותם עקרונות.

כמאמנת אישית אני מעודדת את המתאמנים להגדיר שני סוגים של מטרות, מטרות של עשיה (doing)

ומטרות של הווייה (being).  הרעיון שעומד מאחורי זה הוא שהאדם הוא מערכת אחת שלמה ונכון להתייחס גם לתחושות ורגשות שמשפיעות על ה wellbeing הכללי ועל קידום העשייה הקונקרטית. לדוגמא: אם תחת תחום חיים קריירה המתאמן מגדיר: תוכנית פעולה מפורטת לפתיחת עסק עצמאי, אני מציעה לו לחשוב גם על מטרה של הוויה בתחום זה. השאלות המנחות שאני שואלת הן: מה תאפשר לך תוכנית פעולה מפורטת שכזו? מי תהיה כשתחזיק בידך תוכנית פעולה? כשהמתאמן עונה: רמת הבטחון העצמי שלי ביחס לפתיחת עסק עצמאי תגדל בהשוואה להיום זו דוגמא למטרה של הוויה, אשר גם אותה ניתן ורצוי לכמת. אפשר להשתמש בסקלה של 1-10 – לתאר מהי רמת הבטחון העצמי כיום ביחס לפתיחת העסק ובאיזה רמה רוצה להיות בסוף תוכנית האימון.

עמידה ביעדים

על מנת להגשים את המטרות הגדולות לתוכנית האימון כולה, יש לפרקן לתתי מטרות, ולהגדיר יעדים ספציפיים ממפגש למפגש. בכל מפגש אימוני המתאמן מתבקש להגדיר על מה רוצה לעבוד הפעם, כמובן בהקשר של מטרות התוכנית כולה.  הרעיון הוא שהמתאמן הוא בעל הבית של תהליך האימון, ואחרי קביעת המטרות וסדר העדיפויות שלהן, הוא זה שאחראי להגדיר את סדר העבודה על הדברים. הדבר צריך להתאים גם בצורה אוטנטית למקום בו נמצא בכל מפגש ומפגש. בהגדרת המטרות והיעדים לכל מפגש ומפגש ובין המפגשים, חשוב לפרק את המטרות והיעדים ולנסחם בצורה כזו של משפט יכלול יעד אחד ולא יותר. שכן אחרת לא ניתן יהיה להשיב על השאלה האם המתאמן השלים את היעד כאשר הניסוח כולל שני יעדים והוא השלים רק אחד מהם.

חשיבות ניסוח מטרות ויעדים

ניסוח מדויק ובהיר של המטרות והיעדים לפי הכללים שצוינו קודם לכן הוא חשוב מאין כמותו בניהול תהליך אימון ובליווי המתאמן אל עבר הגשמת מטרותיו. תפקיד המאמן 'למתוח' את המתאמן – לקיים איתו דיאלוג בדבר ניסוח מטרות שיהיו ב'גובה' הנכון – לא נמוכות מידי, אך גם לא גבוהות מידי, כאלו ש'ימתחו' אותו מעלה.

"כל אדם זקוק למאמן. אחרת הוא מציב את יעדיו רק היכן שידו מגעת."

תפקיד נוסף חשוב של המאמן הוא לאחר שהוגדרו המטרות בבהירות, לסייע למתאמן לזהות מכשולים בדרך להגשמת המטרות ולהסירם. באופן טבעי, בשל נסיבות החיים השונות, אלו הצפויות ואלו שאינן צפויות, נתקל המתאמן בגורמים שונים שעשויים להסיטו מהדרך הראשית. לעיתים המתאמן מזהה אותם בעצמו ולעיתים הוא לא רואה אותם, ואז תפקידו של המאמן להסב את תשומת ליבו לכך, וביחד לחשוב איך ניתן להסיר את המכשול על מנת להמשיך לנוע קדימה.

"מכשולים הם הדבר המפחיד שאתה רואה, ברגע שאתה מסיט עיניך מהמטרה." הנרי פורד

אימון אישי לחיים הוא במהותו תהליך של הגדרת מטרות ויעדים ולאחר מכן חתירה אל עבר הגשמתם.

שתיהיה לך דרך צלחה במסע להגשמת מטרותיך ויעדיך!


מוזמנים ליצור קשר ולתאם פגישה

  • Hidden